Подберете ключовите си думи

Подберете ключовите си думи

При разписване на заглавието, поставете ключовите думи в самото му начало. Ако там не пасват, то със сигурност не ги пропускайте в следващата част на изречението. Добре е със същите думи да започва и Вашето мета описание. Ако предлагате бижута – използвайте тази категория в различни словосъчетания, които да пасват добре на страницата, която оптимизирате. Напр. дамски бижута, бижута за Вашия официален повод, ежедневни бижута и т.н.

Недобра практика в мета описанията е да ги препълните с една и съща ключова дума. По-скоро се постарайте да намерите нейни синоними, които също са популярни сред потребителите. В допълнение, най-важната задача на мета описанието е да бъде релевантно на съдържанието, което сте поместили на дадената страница. То трябва да резюмира ключовото послание, но да го предава кратко и разбираемо.

Направете си следния тест – ако прочетете сами своето мета описание, ще разберете ли какво можете да откриете във Вашия магазин или на конкретната страница?

URL-ите или линковете, както ги наричаме разговорно, са третият елемент, който търсачките вземат предвид, а потребителите виждат, когато магазина Ви се класира органично в уеб. На първо място, създайте URL, който ясно да казва какво потребителите ще открият на дадената страница.

Какво ще откриете на https://www.example.com/produkti/nivea-creme-422777670168.html ? А на адрес https://www.example.com/nivea-creme ? Интуитивно вече усещате разликата, нали? Вашите потребители биха кликнали на URL адреси като втория.

Видимата част от мета заглавието в резултатите от търсенето съдържа между 50 и 60 символа. Старайте се да предадете смисъла чрез тях, защото остатъкът ще бъде „изрязан“ и няма да се вижда преди потребителят да отвори линка.
Все пак не си позволявайте компромис с качеството за сметка на количеството. По-добре част от заглавието Ви да не се вижда, отколкото да сте сложили заглавие, което няма смисъл.

Дължината на мета описанието трябва да бъде около 155 знака. При URL-ите нямаме правило, но твърде дългите URL-и също биват „изрязвани“ при визуализиране в резултатите. Мислете в минимум знаци и максимум яснота. Не забравяйте ключовите думи – включете основната и в URL адреса.

изработка на уебсайт

изработка на магазин

изработка на онлайн магазин

изработка на сайт цени
изработка на уеб сайт