Направете съдържанието по-лесно четимо

Направете съдържанието по-лесно четимо

Положителното потребителско преживяване започва с четливо написания текст и добре форматираната ландинг страница. Лошото форматиране може да се окаже спирачка и потребителят дори да не стигне до брилянтно написаното съдържание. Дългите абзаци и прекалено дребните шрифтове отблъскват, така че ги избягвайте.

Форматирайте по-прегледно чрез тези трикове:

- Използвайте подзаглавия и списъци, за да откроите по-важните неща, при изброяване или за да противопоставите нагледно две тези.
- Където е подходящо, не се колебайте да вмъкнете графики, изображения, схеми с указания как да се извърши дадено действие или цитати на експерти по темата.
- Подчертайте или удебелете думи, на които искате да акцентирате. Не прекалявайте. Едва ли искате целият текст да се превърне в един голям „акцент“.
- Направете текстовете интерактивни. Задавайте въпроси, за да накарате читателите да се замислят и да „участват“ в разговора, а не просто да четат.

изработка на уебсайт

изработка на магазин

изработка на онлайн магазин

изработка на сайт цени
изработка на уеб сайт