Как да изчистя DNS кеша си

Как да изчистя DNS кеша си

Прочистването на DNS е полезно при премахването на лоши кешове, тъй като прочистването премахва напълно цялата информация, съхранена в кеша.
Flushing the DNS is useful in the removal of bad caches since the flush completely removes all the information stored within the cache.

В долния ляв ъгъл въведете cmd в лентата за търсене на менюто Старт и натиснете Enter.
At the bottom left corner, type cmd in the Start menu's search bar, and press Enter.

Flush DNS

Въведете ipconfig /flushdns в командния ред и натиснете Enter.
Type ipconfig /flushdns in the Command Prompt, and press Enter.

Flush DNS

Вече сте изчистили DNS кеша и ще получите съобщение, че сте го е направил успешно.
The user has now flushed the DNS Cache and will receive a message that they have successfully done so.

Въведете exit в командния ред или изберете червения X в горния десен ъгъл на прозореца, за да излезете от командния ред.
Type exit into Command Prompt or select the red X at the top right corner of the window to exit the Command Prompt.

изработка на уебсайт

изработка на магазин

изработка на онлайн магазин

изработка на сайт цени
изработка на уеб сайт