Бизнес планиране - какво, как и защо

Бизнес планиране - какво, как и защо

Едни от най-популярните инструменти, които ще Ви помогнат да проследите дигиталното си представяне и ефективността на рекламите, водещи към сайта, са:

- Google Analytics за представянето на рекламните канали в отвеждането на трафик към сайта Ви.
- Facebook Ads Manager за измерване ефективността на рекламата във Facebook.
- Hotjar, за да знаете колко потребители какъв процент от съдържанието разглеждат.
- Google Search Console, Serpstat, Ahrefs, за да оптимизирате SEO представянето си и да знаете на какви позиции се класирате при Google търсене.

Идентифицирайте важните за Вас метрики – броя посещения в сайта или магазина Ви, връщащите се потребители, ангажираността на феновете Ви в социалните мрежи или пък времето, прекарано на някоя от страниците в сайта Ви. Това са част от цифрите и тенденциите, които самите ние следим, но няма универсално правило. Подберете ги спрямо целите си и интеграциите, които сте направили с всяка от платформите.
Добре е да разгледате данните за по-продължителен период от време – цялата година спрямо предходната например. Вземете предвид глобалната ситуация и факта, че тя доведе до някои неочаквани промени в определени месеци от 2020 и 2021 г. Влияние оказват и динамичните промени в самите платформи – липсата на данни от потребителите на iOS устройства във Facebook понижава цялостно резултатите от тази социална мрежа, без Вие да имате вина за това.
Не по-малко важно е да разгледате прогреса си и във вътрешните системи – CRM системата, интеграцията за следене на складовите наличности, ако продавате продукти, процесите на работа с куриери, подизпълнители, доставчици и дистрибутори.
Добър ход на този етап би бил да съберете своите служители и да поговорите с тях, за да добиете по-обективна представа за детайлите. Отново те могат да Ви съдействат и с предоставянето на справки, така че не се колебайте да ги включите в процеса.
SWOT анализът е популярен и много полезен начин да си изясните силните, слабите страни, възможностите пред бизнеса и заплахите за него. Можете да го дадете и като задача на своите служители, за да проверите тяхната гледна точка към бизнеса Ви.
Анализирайте събраната от всички източници информация като една съвкупност и разпишете изводите си. Подгответе се, че ще има както позитивни, така и негативни. Не се стряскайте, имате цяла година време да превърнете и минусите в плюсове.
След анализа идва ред на същинската част от планирането, а именно поставянето на цели за бъдещето. Придържайте се към това да бъдат точни, да бъде ясно как ще се изпълнят и да са лесно измерими. Ако е необходимо, детайлизирайте повече, но не си позволявайте да описвате грандиозни планове, които не е съвсем ясно как ще изпълните. Важно е и да приоритизирате правилно – започнете с най-значимите и належащи промени, а назад в списъка подредете второстепенните и третостепенните.

Преди да запишете каквато и да е цел, запитайте се Защо?

– Защо ми е важно това да се случи?
Защо това ще повлияе положително за бизнеса ми?.

Така ще отсеете наистина ценните идеи.

За да Ви е по-лесно да групирате целите си, предлагаме да използвате за основа 4-те П-та в маркетинга – Product, Price, Place, Promotion.

- Продуктът. Ако създавате ръчно изработени бижута, с какво можете да ги направите по-добри през 2022 г.? Дали можете да поръчвате по-качествени материали? А да уздравите закопчаването, ако имате оплаквания за изгубени бижута заради проблем със закопчалката? В анализите ще видите слабите места и ще работите, за да ги превърнете в силни. Имате ли ресурсите да пуснете нов продукт на пазара? А ще Ви донесе ли това по-голям пазарен дял? Особено при стартиращите бизнеси, да оптимизирате на продуктово ниво, може да Ви отведе в съвсем нова посока.
Не забрявайте, че каквото и да правите, ако продуктът не е с достатъчно добро качество, усилията Ви отиват на вятъра.

- Цената. Можете ли да печелите повече от най-продаваните си продукти, или услуги? А да увеличите продажбите на други чрез дългосрочно намаление на цената? Всеки търговец иска да печели повече с по-висок марж, но реалистично ли е това във Вашия случай и по какъв начин трябва да се случи? Разиграйте сценариите в табличен вид, за да е максимално прегледно. Помислете, ако целта е да увеличите стойността на продажбите си с 20%, как ще повлияе това на всички останали бизнес процеси.

- Мястото на продажба. Тук работете за подобрение на Вашия физически магазин и/или уебсайт. Има ли нужда да освежите интериора в магазина, можете ли да отворите нов през 2022 г.? С достатъчно като брой и умения персонал ли разполагате, или се стремите към повече и по-добре обучени служители? Как ще го постигнете? Все още нямате сайт? Ами превърнете това в цел номер 1 за новата година.

изработка на уебсайт

изработка на магазин

изработка на онлайн магазин

изработка на сайт цени
изработка на уеб сайт